صفحه نخست سایت | گالری عکس دانشگاه |  رويداد‌ها |  اخبار |  تماس با ما |  ورود به قسمت اساتید |  ورود به سامانه آموزشی  |  ورود به قسمت مدیریت  
 
 
اطلاعیه مربوط به ترم تابستانی
تاریخ: 1391/04/13

اطلاعیه مربوط به ترم تابستانی:

 

1.     دانشجویان مهمان در ترم تابستانی موظف به پرداخت 50 درصد شهریه خود به دانشگاه مبدا می باشند.

2.     سقف واحد برای دانشجویان مهمان در ترم تابستان 6 واحد می باشد.

3.     دانشجو مؤظف است پس از دریافت فرم مهمان از دفتر آموزش یا دانلود از سایت در مهلت تعیین شده فرم های خود را تکمیل نموده و پس از مهر امور مالی  مجدداً به دفتر آموزش تحویل نماید،بدیهی است به مراجعات پس از تاریخ تعیین شده و برگه های فاقد مهر و امضای امور مالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4.     دانشجو مؤظف است واحدها و محل دانشگاه یا مؤسسه مقصد را دقیقاً مشخص نماید.

5.     دانشجویان متقاضی مهمان ترم بر اساس مصوبات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مؤظف به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه مبداء و شهریه ثابت و متغییر به دانشگاه مقصد می باشند.

6.     واحدهای اخذ شده دانشجوی مهمان ترم باید توسط آموزش دانشگاه مبداء تعیین و با رعایت سایر مقررات آموزشی در دانشگاه مقصد اخذ گردد.

7.     مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال باز پرداخت شهریه دانشجویانی که پس از مهلت تعیین شده و تایید فرم مهمان ترم تابستان توسط آموزش از تقاضای خود انصراف دهند را ندارد.