صفحه نخست سایت | گالری عکس دانشگاه |  رويداد‌ها |  اخبار |  تماس با ما |  ورود به قسمت اساتید |  ورود به سامانه آموزشی  |  ورود به قسمت مدیریت  
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول -93-94
تاریخ: 1393/9/29

.           ایام

هفته

صبح

عصر

ساعت

101

201

202

203

ساعت

101

201

202

203

شنبه

-15/9-45/7

ریاضی 1

خانم قریشی

 

 

 

13/30_15

 

 

هیدرولیک

آقای حسام شریعتی

 

11-30/9

سازه های بتن مسلح آقای جنتی

سازه های بتن1

آقای دکتر جنتی

 

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با پروژه

آقای شفیعیان

 

30/16_15

اصول مهندسی زلزله

آقای پرهیزگار

مکانیک خاک

آقای حسام شریعتی

طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه

اقای خالدیان

کاربرد نرم افزارهای مهندسی عمران

خانم قدمی

45/12-15/11

سازه های بتن مسلح

آقای جنتی

سازه های بتن1

آقای جنتی

 

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با پروژه

 

طرح آزمایش های کشاورزی

18_30/16

اصول مهندسی زلزله

آقای پرهیزگار

مکانیک خاک

آقای حسام شریعتی

طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه

 

یک شنبه

-15/9-45/7

آمار و احتمالات مهندسی

آقای دکتر قاضی زاده

طراحی به کمک نرم افزار تاسیسات

آقای ساعدی

تحلیل سازه2

اقای امینی

محاسبات عددی

آقای سیف پناه

13/30_15

 

تاریخ اسلام

13-14

معارف

14-15

راهسازی

آقای خورده بینان

 

11-30/9

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

خانم غلامی

کنترل تاسیسات

اقای ساعدی

مقاومت مصالح 1

آقای امینی

آلودگی های محیط زیست

آقای نیک منش

30/16_15

برنامه نویسی کامپیوتر

آقای حیدری

انتقال حرارت2

خانم الیاسی

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه اقای خورده بینان

مواد و مصالح ساختمانی

پرنده شناسی

آقای احسنی

45/12-15/11

پروژه راه

آقای خورده بینان

نقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه

اقای ساعدی

مقاومت مصالح 1

آقای امینی

آلودگی های محیط زیست

آقای نیک منش

18_30/16

 

انتقال حرارت2

خانم الیاسی

روسازی

آقای خورده بینان

پرنده شناسی

آقای احسنی

دوشنبه

-15/9-45/7

ریاضی 2

خانم صیدیمرادی

مکانیک سیالات 2

آقای امجدیان

زبان تخصصی

آقای مشیرپناهی

 

13/30_15

سازه های فولادی

 آقای فتحی

فولاد 1

آقای فتحی

مقاومت مصالح

آقای کیاست

 

 

11-30/9

ریاضی 2

خانم صیدیمرادی

مکانیک سیالات

آقای امجدیان2

 

لیمونولوژی 2

آقای کریمیان

30/16_15

سازه های فولادی  

  آقای فتحی

 

فولاد 1

آقای فتحی

استاتیک

آقای کیاست

 

آشنایی با عکس های هوایی

آقای شیرزادی

45/12-15/11

 

موادو مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی

آقای محمدی

 

لیمونولوژی 2

آقای کریمیان

18_30/16

سازه های فولادی 2

 اقای فتحی

سوخت واحتراق

آقای مرادی

زمین شناسی مهندسی

آقای فدایی

ریاضی کاربردی

16-19

سیف پناه

102

آشنایی با عکس های هوایی

آقای شیرزادی

سه‌ شنبه

-15/9-45/7

 

معادلات دیفرانسیل

آقای سیف پناه

مکانیک سیالات

آقای امجدیان

 

13/30_15

تحلیل سازه

آقای

آقای فتحی1

تحلیل سازه

آقای

آقای فتحی1

ریاضی 2-تاسیسات

خانم صیدیمرادی

 

 

11-30/9

 

معادلات دیفرانسیل

آقای سیف پناه

انتقال حرارت

آقای امجدیان

جاده سازی

آقای فتح اللهی

30/16_15

تحلیل سازه

آقای

آقای فتحی1

تحلیل سازه

آقای

آقای فتحی1

ریاضی 2-تاسیسات

خانم صیدیمرادی

 

ارزیابی محیط زیست

آقای نادری

45/12-15/11

 

 

زبان تخصصی

آقای امجدیان

جاده سازی

آقای فتح اللهی

18_30/16

پی و پی سازی  آقای غفاری

مهندسی پی

تجهیزات حرارتی و برودتی

اقای ناصری

 

ارزیابی محیط زیست

آقای نادری

چهار شنبه

-15/9-45/7

سازه های بتن آرمه 2

آقای پرهیزگار

ریاضیات عمومی و مقدمات امار

خانم وکیلی

 

مکانیک سیالات

آقای داوود مشیرپناهی

13/30_15

دینامیک

آقای قجر

متون اسلام13-14

انقلاب 14-15

 

 

11-30/9

سازه های بتن آرمه 2

اقای پرهیزگار

ریاضیات عمومی و مقدمات امار

خانم وکیلی

استاتیک آقای امینی

استاتیک آقای امینی

دکتر چپی

پروژه

سایت

مکانیک سیالات

آقای داوود مشیرپناهی203

30/16_15

دینامیک

آقای قجر

کاربرد انرژی های تجدید پذیر

اقای علی محمدی

 

طرح آزمایش های کشاورزی

خانم  بدخشان

45/12-15/11

عناصرو جزئیات ساختمان

آقای فاروقی

 

استاتیک

آقای امینی

دکتر چپی

پروژه

هیدرولوژی مهندسی

آقای داوود مشیر پناهی

18_30/16

زبان تخصصی

داوود مشیرپناهی

تجهیزات حرارتی و برودتی

آقای علی محمدی

 

طرح آزمایش های کشاورزی

خانم  بدخشان

پنج شنبه

-15/9-45/7

 

متون-معارف-انقلاب-تاریخ اسلام

 

 

13/30_15

پروژه فولاد

پروژه بتن

کارگاه تهویه مطبوع

کارگاه برق تاسیسات

 

11-30/9

 

 

ازمایشگاه انتقال حرارت

 

30/16_15

کاراموزی عمران

کارآموزی تاسیسات

تربیت بدنی 2

 

مدیریت بهروه وری انرژی تاسیسات

45/12-15/11

 

 

 

 

18_30/16

 

 

برق تاسیسات