صفحه نخست سایت | گالری عکس دانشگاه |  رويداد‌ها |  اخبار |  تماس با ما |  ورود به قسمت اساتید |  ورود به سامانه آموزشی  |  ورود به قسمت مدیریت  
 
 
فرم انتخاب واحد
تاریخ: 1394/6/25

 نام و نام خانوادگی:                            کد دانشجویی:                         رشته تحصیلی:                                 مقطع تحصیلی:  کارشناسی ناپیوسته        سیستم آموزشی:ترمی                           سیستم آموزشی: دوره ای    

 

برگه انتخاب واحد نیمسال اول 94-95

دروس انتخاب شده:

 

کد درس

نام درس

واحد

نام استاد

روزهای تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

نمره

نام گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد ها:

واحد های گذرانده:                                                               معدل:اینجانب...................................با رعایت پیشنیاز و رعایت سقف واحد و همچنین اطلاع از برنامه کلاسی و امتحانی انتخاب واحد فوق را تایید مینمایم.                                     تاریخ و امضای دانشجو

 

 

تایید آموزش:                                                                                  تایید مالی: