صفحه نخست سایت | گالری عکس دانشگاه |  رويداد‌ها |  اخبار |  تماس با ما |  ورود به قسمت اساتید |  ورود به سامانه آموزشی  |  ورود به قسمت مدیریت  
 
 
برنامه کلاسی نیمسال اول94-95 رنگ خاکستری رشته تاسیسات و رنگ قهوه ای رشته عمران
تاریخ: 1394/6/26

.           ایام

هفته

صبح

عصر

ساعت

101

201

202

203

ساعت

101

201

202

203

شنبه

-15/9-45/7

 

 

 

تاریخ اسلام8-9

 

13/30_15

مکانیک سیالات

آقای حسام شریعتی

فولاد1

آقای فاروق امینی

 

 

11-30/9

آمار و احتمالات مهندسی

آقای دکتر قاضی زاده

 

متون اسلام

9-10

 

30/16_15

مکانیک سیالات

آقای حسام شریعتی

فولاد1

آقای فاروق امینی

 

 

45/12-15/11

زمین شناسی مهندسی

خانم قصابی

 

معارف-10-11

انقلاب11-12

18_30/16

هیدرولیک

آقای حسام شریعتی

 

 

 

یک شنبه

-15/9-45/7

مکانیک خاک

اقای غفاری

 

 

 

13/30_15

 

 

 

 

11-30/9

مکانیک خاک

اقای غفاری

استاتیک

آقای کیاست

 

 

30/16_15

ریاضی 1

خانم قریشی

 

 

 

45/12-15/11

مهندسی پی

آقای غفاری

مقاومت مصالح

اقای کیاست

 

 

18_30/16

ریاضی 1

خانم قریشی

 

 

 

دوشنبه

-15/9-45/7

استاتیک

آقای امینی

 

ترمودینامیک

خانم گل بندی

 

13/30_15

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل اقای سیف پناه

سوخت و احتراق

آقای شفیعیان

 

 

11-30/9

استاتیک

آقای امینی

 

ترمودینامیک 2

خانم گل بندی

 

30/16_15

معادلات دیفرانسیل اقای سیف پناه

معادلات دیفرانسیل اقای سیف پناه

کنترل تاسیسات

آقای خالدیان

 

 

45/12-15/11

پروژه فولاد

آقای امینی

محاسبات عددی

 اقای سیف پناه

محاسبات عددی

 اقای سیف پناه

ترمودینامیک 2

خانم گل بندی

 

18_30/16

 

 

 

 

سه‌ شنبه

-15/9-45/7

تحلیل سازه 2

اقای فتحی

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

خانم حسن زاده

مکانیک سیالات

آقای امجدیان

 

13/30_15

 

 

انتقال حرارت2

آقای امجدیان

 

 

11-30/9

تحلیل سازه 1

آقای فتحی

ریاضی 2 خانم وکیلی

ریاضی 2

زبان تخصصی

آقای امجدیان

 

30/16_15

 

مکانیک سیالات2

آقای امجدیان

 

 

45/12-15/11

تحلیل سازه 1

آقای فتحی

ریاضی 2

خانم وکیلی

انتقال حرارت2

آقای امجدیان

 

18_30/16

اصول مهندسی زلزله

آقای قجر

مکانیک سیالات2

آقای امجدیان

 

 

چهار شنبه

-15/9-45/7

فولاد 2

آقای پرهیزکار

تکنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی و بتنی

آقای فتحی

بتن 1

دکتر جنتی

طراحی به کمک نرم افزار تاسیسات

آقای ساعدی

13/30_15

مقاومت مصالح1

آقای پرهیزکار

 

 

 

11-30/9

هیدرولوژی مهندسی

اقای کرد نژاد

خانم صیدیمرادی

ریاضیات عمومی و مقدمات آمار

بتن 1

دکتر جنتی

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با پروژ

اقای ساعدی

30/16_15

مقاومت مصالح1

آقای پرهیزکار

 

 

 

45/12-15/11

پل سازی

آقای خورده بینان

ریاضیات عمومی و مقدمات آمار

خانم صیدیمرادی

بتن 2

دکتر جنتی

11-14

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با پروژه

18_30/16

روسازی

اقای خورده بینان

 

 

 

 

پنج شنبه

-15/9-45/7

کاربرد انرژی های تجدید پذیر

آقای غلامی

پروژه بتن

دکتر جنتی

برق تاسیسات

اقای غلامی

 

13/30_15

پروژه

آقای غلامی

 

 

 

11-30/9

مدیریت بهره وری انرژی

آقای غلامی

 

برق تاسیسات

اقای غلامی

 

30/16_15

 

 

 

 

45/12-15/11

طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه

آقای غلامی11-14

 

 

 

18_30/16